Kinh nghiệm bắt số

Kinh nghiệm bổ sung khi chọn lô nuôi

Phương pháp bắt lô của mình (tạm gọi) là ” Núp lùm chờ địch xuất hiện ” như sau: Cách 1: – Đợi con lô nổ 3 nháy xuất hiện. (Chọn con lô này để nuôi) – Trường hợp có vốn hôm sau đánh lại liền. Ít vốn đợi 3 …